การอัพเดทซอฟต์แวร์ Antivirus

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการอัพเดทลิขสิทธิ์ (License) โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส Trend Micro โดยมีอายุการใช้งาน 2 ปี (ครบกำหนดการใช้งานอีกครั้ง ในวันที่ 1 กันยายน 2560) ซึ่งผู้ใช้ที่เปิดใช้งานเครื่องและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะได้รับการอัพเดทจากเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมโดยอัตโนมัติ แต่หากเครื่องของท่านใดไม่ได้รับการอัพเดท สามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Anti-Virus ที่ติดตั้งภายในเครื่องของผู้ใช้ และดำเนินการเลือกเมนูอัพเดท (Update) เพื่อปรับปรุงลิขสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมในเครื่องที่อยู่เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สามารถอัพเดทลิขสิทธิ์ได้ด้วยการเชื่อมต่อผ่านโปรแกรม CMU VPN