คู่มือการถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน Trend Micro OfficeScan Client Agent

 

การถอนการติตั้งต้องเข้า Control Panel โดยแต่ละ Windows จะมีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1. Windows 8 และ 8.1  กดปุ่ม สัญลักษณ์ Windows จะเข้าหน้าจอตามรูป ที่ ช่อง Search พิมพ์ Control Panel และ Enter

 

รูปที่ 1 Windows 8 ,Windows 8.1

2. Windows 7   เลือก ลำดับที่ 1 ปุ่มสัญลักษณ์ Windows ในช่อง See more results พิมพ์  Control panel แล้ว Enter

รูปที่ 2 Windows 7

3. Windows XP  คลิก start à Settings à Control Panel

รูปที่ 3  Windows XP

 

4. เมื่อเปิด Control Panel  Windows 7,Windows 8,Windows 8.1  เลือก Programs and Features  ถ้าเป็น Windows XP ให้เลือก Add or Remove Programs

 

รูปที่ 4 Control Panel  Windows 7,Windows 8,8.1 

5. Click ขวา ที่ Trend Micro OfficeScan Agent  เลือก Uninstall ตามรูป

                                                                                                                                      รูปที่ 5 Programs and Features

6. เมื่อ Uninstall เสร็จจะแสดงตามรูปที่ 6  และทำการ Reboot Windows

รูปที่ 6 แสดงขณะ Uninstall