เงื่อนไขการใช้ซอฟต์แวร์ Antivirus

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยโดยการดำเนินการภายใต้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Licenses ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งาน สามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัย เพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามในปัจจุบันนี้ การใช้เพียงแค่ แอนตี้ไวรัส ไม่เพียงพอแล้วอย่างแน่นอน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องปรับใช้โซลูชั่น Endpoint Security ที่ครอบคลุมวงจรชีวิตการรักษาความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบจริงๆ สามารถป้องกัน, ตรวจสอบวิเคราะห์, และตอบสนองทั้ง “การจำกัด” และ “การกำจัด” ภัยคุกคามในระบบองค์กรได้ สร้างความรวดเร็วในการตอบสนองภัยคุกคาม ที่พร้อมบุกเข้าระบบได้ทุกเวลาและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน สปายแวร์ และหรือ ไวรัสเข้ารหัสไฟล์

https://download.ku.ac.th/images/space.gifปัจจุบันสำนักฯ มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

หมายเหตุ:

The OfficeScan agent supports Windows Embedded systems when installed with specific core components. For detailed information regarding Windows Embedded system required components, see the Trend Micro Knowledge Base: http://esupport.trendmicro.com/solution/en-us/1105117.aspx

เนื่องด้วยบางของ ระบบWindows Embedded systems, OfficeScan ไม่สามารถ support บางคุณลักษณะบาง คอมโพแนนของวินโดว์นี้ได้ โปรดกรุณาติดต่อ  เทคนิคคอลทีมหากคุณติดปัญหาในการลง