คู่มือการติดตั้ง Trend Micro Officescan Client Agent บน Windows 32-bit and 64-bit

 

 

เข้าสูเว็บไซต์  https://antivirus.cmu.ac.th

1.จากรูปที่ 1   Login  เข้าใช้งานโดยใช้ Account ของ  https://account.cmu.ac.th

รูปที่ 1

 

 

2.จาก รูปที่ 2 เลือก   ANTIVIRUS  ( WINDOWS 32 หรือ 64 )  ตามที่ได้ดู คู่มือการตรวจสอบรุ่นของเครื่องที่ต้องการใช้งาน  trend micro officescan client agent              

                                                                                                                                                                                                   รูปที่ 2

 

  3. เมื่อ Click ที่  Link Download   ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ ANTIVIRUS แล้ว ถ้าเป็น  Bowser Chome       File จะปรากฏที่ สี่เหลี่ยมสีแดงดัง รูปที่ 3 ให้ทำการ Click ที่ File 1 ครั้งเพื่อให้ Install program

                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                 รูปที่ 3                                                                                                                       

 

4.  จาก รูปที่ 4   ให้เลือก More info และรูปที่ 5 เลือก  Run anyway  (ถ้า ไม่ขึ้นรูปที่ 4 และ 5  แสดงว่าไม่มีกำกำหนดค่า Turn on Windows SmartScreen ไว้ ขั้นตอนนี้ผ่านไปได้คือจะไม่ขึ้นให้เห็น )

รูปที่ 4

 

 รูปที่ 5

 

5. จากรูปที่ 6   ให้ตอบ Yes โปรแกรมจะดำเนินการเองจนสิ้นสุดการติดตั้ง (ถ้า ไม่ขึ้นรูปที่ 6 แสดงว่าไม่มีกำกำหนดค่า Security User Account Control ไว้ ขั้นตอนนี้ผ่านไปได้คือจะไม่ขึ้นให้เห็น )

                                        
                                                                                      รูปที่ 6

 

6. กรณีใช้ เป็น Bowser Internet Explorer      Download   โปรแกรม สามารถทำตามขั้นตอนนี้ รูปที่ 7 ลำดับที่ 1 เมื่อ Click ที่ ยอมรับข้อตกลงการใช้งานและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์  ANTIVIRUS แล้ว จะปรากฏตามรูป ลำดับที่ 2 เพื่อให้เรา จะ Run หรือ Save  ไว้  (ควร Save as ตามข้อ 7 )

รูปที่  7

 

7. จากรูปที่ 8 ให้ทำการ Save as คื่อกำหนดที่เก็บ File ด้วย  เลือกตามลำดับที่ 1,2

                                                                                                 รูปที่ 8

 

8. รูปที่ 9 ตัวอย่าง ทำการเลือก Driver D:\PROGRAM\   และทำการ Save ในลำดับที่ 1-3

                                                                                                                                                รูปที่ 9

 

9. รูปที่ 10 ทำการเปิด Folder ที่เราได้ Save ไว้  Double-click ที่ file

รูปที่ 10

 

10. รูปที่ 11 ให้ตอบ Yes โปรแกรมจะดำเนินการเองจนสิ้นสุดการติดตั้ง (ถ้า ไม่ขึ้นรูปที่ 11 แสดงว่าไม่มีกำกำหนดค่า Security User Account Control ไว้ ขั้นตอนนี้ผ่านไปได้จะไม่แสดงให้เห็น )

รูปที่ 11

 

11. เมื่อทำการ ตอบ Yes ตาม รูปที่ 6 และ 11 แล้ว Trend Micro Officescan Client Agent จะติดตั้งเองจนเสร็จ

รูปที่ 12 แสดงขณะดำเนินการติดตั้ง

รูปที่ 12

 

12. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ ให้รอ จะมี สัญลักษณ์แสดงสถานะของโปรแกรม ตามรูป ที่ 13

   โดยให้ดูที่ Trend Micro OfficeScan Agent  ถ้าขึ้น Online การติดตั้งสมบูรณ์

รูปที่ 13

 

13. รูปที่ 14 ลำดับที่ 1 ให้ Double-click เปิดโปรแกรมขึ้นมา  ทำการ Update ในลำดับที่ 2 เพื่อให้โปรแกรมสื่อสารกับ Server scan ไวขึ้น

รูปที่ 14